En skulle tro at skytterene i år har hatt så mange tilbud samt
hvert med å arrangere flere stevner på hjemmebane,
(7-FELT serien, NM-Felt på hjemmebane og utallige feltstevner nær og fjern)
at høstens aktiviteter kan bli smør på flesk.

Men nei da: Skyttere får aldri nok.
Da vi sist torsdag så smått begynte å bygge banen til
7-Felten, nærmest sloss skytterene om å få hjelpe til,
og på under tre timer var skivene ferdig pappet, skivet
og satt klar til bruk.
1000 Takk for kjempehjelp til alle sammen 🙂

Til opplysning, så er det i år gjort noen endringer på
både premiering og baneoppsettet, og her følger
reglene inklusiv noen korrigeringer.

-Resultatene fra de fire beste rundene i serien vil telle.
Det er satt opp premier til 1. 2. og 3. plass i samtlige klasser.
-Øvrige skyttere vil motta deltager medalje eller lignende
for å deltatt i serien.

– Startavgift Kr: 25,- pr/runde
Klippekort på Kr: 100,- og Kr: 200,- kjøpes/benyttes i kiosken.
Har du klipp igjen etter endt serie, kan disse benyttes
på neste serie.
Det vil fra i år/høst være mulig å benytte klippekortet
til en pølse inklusiv en kaffe om man skulle ønske det.
I Kiosk/påmelding vil man kun kunne benytte kontanter.

(Kort skal benyttes på ammosalg)

– Det konkurreres i følgende klasser:
-Militær,
-Fin,
-Revolver
-spesiealpistol og spesialrevolver slått sammen til en klasse
-Magnum I og Magum II slått sammen til en klasse
-Åpen klasse for Juniorer 22.LR
På/i denne serien gjelder dette samtlige som er født før det året de fyller 22 år.
Juniorer kan selvfølgelig også delta i andre klasser og kalibre i dette stevnet som ikke er approbert,
I de klassene juniorene skyter med 22.LR, (pistol og/eller revolver) vil dagens beste resultat også legges i Åpen klasse for juniorer.
– Det er lov å skyte samme klasse flere ganger, hvor dagens beste resultat blir tellende.
(Husk å si fra når du melder deg på at du også er junior, slik att sekretariatet fanger det opp i resultatføringen)

-7-FELT består av 07 stk stevner som avholdes på lørdager, og skyttere fra andre klubber er hjertelig velkommen til å delta.
(Se aktivitetskalenderen)
1. Runde er Lørdag 30.09.2017
Stevnestart når minimum 07 stk har meldt seg på første lag etter Kl:08:00

Banen har frem til i dag hatt en vanskelighetsgrad på ca 7,8
Vi tilstreber oss å justere minst mulig på banen fra serie til serie,
men har nå funnet det riktig å justere ned vanskelighetsgraden til ca 7,3
blandt annet på grunn av stor nyrekruttering. og føre var prinsippet.

For di som kjenner banen godt er følgende justeringer foretatt.
Bane en og to, er flyttet frem tre meter til 20 meter,
slik at standplassleder får bedre plass og oversikt bak skytterene.
Videre har vi forlenget skytetiden på bane sek fra seks til syv sekunder.

– Det kjøres max 9 lag og/eller siste lag ut Kl: 14:30 (Det som skjer/kommer først)
Pga annen aktivitet på bane(e), premieutdeling etc, kan stevnet noen ganger avsluttes
noe før, og blir tilstrebet informert om her..

-Stevnet gjennemføres på frivillighetsbasis, og vi er avhengig av fire frivillige på hvert stevne.
For ikke å slite for mye på enkeltpersoner, ønsker vi flest mulig som melder seg til standplassleder.
Det betyr at hver enkelt standplassleder maks vil lede tre lag på en dag.
I tillegg er det fint om uerfarne standplassledere også kan stille opp som hjelpemannskaper på banen,
slik at lagene sklir lettes mulig, og stadig flere får erfaring.
En liten hemmelighet er at å lede og hjelpe til på banen, gjør en selv til en bedre skytter (Hysj..)

Får å unngå for mye løping mellom våpenrom og stue, vil i tillegg til påmelding og pølsesalg også
utlån av våpen og kjøp av ammunisjon foregå i Kiosken.

Det vil også bli satt opp liste i klubbhuset på Pistolbanen til uken,
hvor man kan sette seg opp som frivillig hjelpemannskaper på de
aktuelle serie rundene.

Vi både håper og regner med at mange av årets så langt 70 nye medlemmer
vil stille til start i denne populære serien.

Vi ses på banen 🙂