Når det gjelder aktivitetsnivået på våre tre baner:
Pistol, Grisebanen og Viltmålbanen samt også
resten av baneanleggene Løvenskiold, så er den
meget høy året rundt og stadig økende.

Noen av banene begynner etter over 60 år med
daglig skyting av Sportsskytterene, Politi, Garden,
Spesialgrupper og Jegere å trenger stadig mer kjærlighet
og vedlikehold/oppgraderinger.

Vi (OSS) har bl.a investert rundt en million i 2016 og 2017
på Viltmålbanen, og noen småting/detaljer står fortsatt igjen.
Her vet jeg «Gutta» på Viltmålbanen har noen ønsker
litt utover det rent vedlikeholdsmessige,
som går mer på miljøtiltak, som eksempelvis få
på plass noe mer permanent over/rundt standplassene..
Selv om dette er i alles interesser, også de som
ikke skyter men kan høre knattringen fra skogen,
så er selv slike bitte små ønsker/tiltak både
søknadspliktige og vil ha en prislapp.

Det er både i Pistolklubbene, Sportsskytterene og
øvrige klubber både ønskelig at vi kan avholde
både Nasjonale og Internasjonale stevner på
Løvenskiold Skyte senter.

NSF er også pådrivere til at klubbene får
avholdt slike stevner.
Oslo Sportsskyttere har som regel
NM i Vilt mål hvert år.
Inneværende år var Bærum Pistolklubb
penneførende på Felt- NM i Pistol.

For de som ikke har skutt bane enda:
Slik kan en elektronisk skive se ut.

Vi (NSF/BPK/OPK/OSS/Krets…mulig flere)
har begynt å sondere litt  (befart/møter/ønsker/planer)
på hva som eventuelt kreves/skal til for at Pistolbanene
på øvre plan kan settes i stand for slike arrangementer,
alt fra ytterligere miljøforbedringer, forskjellige nye krav vedrørende
eksempelvis HC utøvere med mer, samt det dette måtte medbringe av ting og tang..

Men for dem som har levd en stund, så betyr ikke
at en god løsning nødvendigvis lar seg realisere over natten,
kanskje gjelder dette også spesielt innen denne Idretten.