Hva massiv skyting innebærer er ukjent.
Det er kun tillatt å skyte med .22LR på søndager.
Hvis vi har hatt medlemmer på banen denne dagen,
så er det fint om vi kan få en tilbakemelding på
hvilken bane det skal ha hvert ureglementert skyting på.

Da jeg har noen dager igjen av karantenen etter jakten,
så er det fint om du eventuelt kan sende meg en mail direkte:
post@ampere.nu 
om du vet hvem, hva eller hvor.