Hjortebanen var ferdig rigget allerede Kl;09;00,
takket være at Kåre og Bjørn som likegodt hadde
sovet over i hedquarter.

Det riktig kokte av medlemmer på Hjortebanen,
hvor vi også fikk hele seks nye medlemmer.
Vi hadde for andledningen også flyttet
hjelp for våpensøknader hit i dag, hvor vi hadde gleden av å
kunne hjelpe tre relativt nye medlemmer med utfylling av sine aller første våpensøknader.
Alt i alt med både egne medlemmer og andre jegere
(Ca 40 stk) var alle baner i bruk i hele åpningstiden.

På pistolbanen var det også en fantastisk god atmosfære hvor
rundt 50 medlemmer fant sammen med senkede helgeskuldre for hygge og trening.

Og som ikke det er nok ble det også tid til å legge på plass flere av brikkene ifb med oppgraderingene som skal
utføres på både Hjortebanen og grisebanen i år.


Når kruttlukten ligger tunkt over skytebanene og musikken fra pattroner som suser gjennem luften
på vei mot sine mål, ja da er livet godt.
(Gammelt skytterord)