Følgende gladmelding kom nettopp fra NSF:

 

Hei,
Følgende regler gjelder fom i dag og inntil videre:

  1. Stevner er ikke tillatt
  2. Det kan trenes med inntil 10 skyttere per bane, forutsatt at det holdes en avstand på minimum 1m.
  3. Kravet til avstand gjelder også på fellesområder, parkeringsplasser etc.
  4. Klubbene/leietakerne er ansvarlig for å følge opp at kravet om maks antall, avstand etc. overholdes.
  5. Det skal være håndsprit/antibac lett tilgjengelig på alle baner.

Det kan komme nye regler allerede etter at Formannskapet i kommunen har avholdt møte fredag 18. desember.

Med vennlig hilsen/Best regards
Norges Skytterforbund/The Norwegian Shooting Association

Arild Groven

Generalsekretær/Secretary General

 


For Oslo Sportsskyttere innebærer dette at det nå tillates egentrening ihht ovennevnte.
Det vil fortsatt ikke være mulig å oppholde seg innendørs i klubbhuset på pistolbanen,
annet en eventuelle nødvendig ærende.