Mike Holm, best i klassen!

Mike Holm, best i klassen!

Det er bare å ta av seg hatten for Mike Holm som ikke bare har valgt åta dommerutdannelse på eget initiativ, men som også bestod eksamenmed toppkarakter.Dette setter klubben umåtelig pris på.I disse tider hvor vi også vokser jevnt og trutt kommer hver ny dommer og...
Søknad om erverv av våpen

Søknad om erverv av våpen

Vi har i år allerede passert over 100 nye medlemmer i klubbensom har bestått obligatorisk sikkerhetskurs,og mange av disse ønsker etter hvert å søke på sitt første våpen.Dette betyr at det så og si hver uke blir en lite Julaften for en eller flerenår tiden endelig er...