Små justeringer i 7-FELTen

Små justeringer i 7-FELTen

Man skal være forsiktig med å forandre på det som fungerer optimalt.Likevel blir det noen mindre justeringer nå:Påmelding og pølsesalg vil fortsette som nå, i baren.For å frigjøre mer plass i stuen flyttes resultatservice til kontorethvor også utlån av våpen vil finne...
7-FELT oppstart lørdag 18.09.21

7-FELT oppstart lørdag 18.09.21

Endelig er det klart for ny 7-FELT serie med fullt trøkk på banen.Pga opphold ifb med smittevernstiltak og vi har fått nye medlemmeri klubben som ikke har deltatt på dette, gir vi en liten oppdateringrundt disse arrangementene:Annen hver lørdag (7 ganger) frem mot Jul...