Klubben bytter ut noen håndvåpen

Klubben bytter ut noen håndvåpen

Klubben har noen HK: P30L håndvåpen som  benyttes av PHS.Da Politiet nå vil gå over til Glock vil vi derfor bytte ut disse.Interjakt i Drammen er villig til å ta våpnene i innbytte, men er det medlemmer i klubben som ønsker seg nettopp en P30Lså er det nå mulig å...
Sikkerhetskurset badet i påskesol

Sikkerhetskurset badet i påskesol

  Sikkerhetskurset badet i påskesolDenne gangen var det dessverre noen som ikke møtteopp på kurset uten å melde fra på forhånd noe som er littdumt for alle de som står på venteliste og hadde håpet påen ledig plass.Det positive var selvfølgelig at det ble enda flere...
Litt info om den aller nærmeste tiden.

Litt info om den aller nærmeste tiden.

Vi beklager at årets første standplasslederkurs som skulle blittavholdt torsdag 2. mars har måttet utgå pga lite informasjonog derigjennem få påmeldte.Vi vil når ny dato settes opp informere om denne bådeher og på FB sidene våre.Sikkerhetskurset (som det fortsatt er...
Vaktliste for PHS

Vaktliste for PHS

Vi har nå kommet godt inn i det nye året,og aktiviteten er fantastisk høy på samtligeav treningsdagene. PHS elevene setter stor pris påondagstilbudet vi har for dem.Vi har nå utvidet tillitsmaanns ordninger med ytterligereto mann, så for dere som allerede står på...