Det skjer mye i løpet av et år,
og det er ikke alltid så lett å få med seg
alle høydepunktene.

Derfor forsøker vi å ajourholde aktivitetskalenderen
mest mulig.
Nå er trolig alt som skal skje på hjemmebane
ut året lagt inn, samt neste års 7-FELT serier,
sikkerhetskurs etc på plass.
Det er ikke lagt inn stevner fra Grisebanen, Hjort og Lerdue enda,
men kommer helt sikkert etter hvert som datoene spikres.

Etter hvert som neste års stevner blir lagt
ut på skyting.no vil vi som seg hør og bør
oppgradere anbefalte stevner.
Hver imidlertid klar over at hjemmesidene
drives på frivillighets basis, og kan
inneholde feil, eller at anongserte stevner
kan ha blitt kanselert eller flyttet.
Gå derfor inn på skyting.no noen dager i
forveien og dobbel sjekk tid og sted
før du fyller bilen med våpen tidlig en
søndag morgen å kjører til en stengt skytebane.