I dag lenge før skytterene hadde ankommet banen,
hadde HMS ansvarlige allerede kjøpt inn trematrialer og
nye brann-pulverapparater.

Grenleder Øivind holt et skarpt øye med både arbeidene og
ryddingen, slik at han forhåpentlig kan finne igjen alle ting og tang
nå som alt fra skytevester til blinker og lappesaker nå har fått nummer, navn og faste plasser i hyllene.

Og her er oppdaterte resultater fra Covid-19 programmet

HMS et viktig arbeid som man aldri kan si man er helt ferdig med.
I dag ble nye brannslukkningsapparater og ehylle for blinker montert.