Å få muligheten til å delta på Forbundstinget som avholdes hvert annet år er både ett ansvarsfullt, ærefult og et svært viktig oppdrag.

NSF har lagt ned ufattelig mye arbeid på alle plan de siste to årene siden forrige Skytter-Ting, og flere av sakene i år hadde naturlig med dette arbeide å gjøre:
Justering av noen paragrafer, legge til og fjerne andre
og noen ganger flytte tekst samt muligjøre justering av oppgavene i de forskjellige gruppene BIK, TK, TIK..

For interesserte ligger det en del informasjon om
Forbundstinget på hjemmesiden til NSF: sktying.no

Verd å nevne var ett populært innslag når Idrettspressidenten i NIF entret senen før møtet, og kom med noen velvalgte ord.

Siste punktet på Forbundstinget var valg av tillitsmenn/ledere/varamedlemmer etc
før Presidenten takket for tilliten og vel gjennemført
Forbundsting.