I skrivende stund er Konferansedag to av tre unnagjort.
Noe av dette innlegget kan derfor inneholde noen feil, mangler og korrigeringer når konferansen og konklusjoner er over.
Generelt er dette ett fora hvor Pistol skyttere møtes en gang i året for bl.a se på felles utfordringer.
Forumet vedtar ikke, men er bl.a en god hjelp til de som jobber i komiteen.
Hjemmesiden til NSF blir stadig bedre, og man vil finne det aller meste her om idretten vår: skyting.no
img_51581
Første dag fikk vår nye sportssjef Tor Idar Aune ordet.
Dette er nok en mann vi vil ha mye glede av i årene fremover.
I tillegg til å få skyting på kartet.
Til tross for at skyting samlet er større en ski idretten og samlet med jegerene også større en fotball,
så er ikke media så flinke til å se oss.
Sportssjefen vil også være «der» det trengs med utstaking av kursen for å få våre ivrigste skyttere opp og frem.
Skal man eksempelvis også innen baneskyting i OL grenene oppnå resultater (pallplasseringer) for Norge,
må det nedlegges ufattelig innsats av den enkelte som har som mål å bli best!
(Langt mer en i de aller fleste andre idretter, da nivået internationalt er ekstremt høyt)
Da trengs selvfølgelig ett støtteapparat rundt disse trolig rundt 50 skytterene fordelt på våre fire grener være på plass.
Arbeidet er allerede i gang forstår vi, og vi har heldigvis allerede noen lovende juniorer som vil opp å frem.
Farlig å nevne enkeltpersoner, men bet meg merke i at blant annet vår egen Espen Teppedalen blir nevnt i Viltmål.

Forstår det slik at omorganiseringen det snakkes om med eget toppidrettsutvalg,
har mye med hvordan oppnå ovennevnte mål.
Det er mye skepsis blant skytterene mot å slå sammen de fire fag grenene til en breddeidretts gren,
hvor det skal være representanter fra alle fire grener også i årene fremover.
Skepsisen ligger mye usikkerhet/manglende info/kunskap,
hvor mange frykter at Pistol vil dominere
med sine mange medlemmer og på sikt ødelegge utviklingen i de andre grenene.
Andre frykter det stikk motsatte og tror Viltmål, Lerdue og Hjort vil få uforholdsmessig
mye midler som pistolskytterene finansierer.
Hva som er rett eller galt vet ikke vi, men fremtiden vil vise da det ser ut til at omorganiseringen vil gå sin gang.
En god del av midlene som skal fordeles/investeres i toppidretten,
kommer nettopp på grunnlag av Norges innhøsting av medaljer «ute».

img_51611

På dag to, fikk Petter Bratli (Vår landslagstrener i Pistol) en time,
hvor han informerte om hvordan han og Landslagsskytterene jobber målrettet hver dag hele året for å oppnå sine mål.
Alt fra kosthold, treningsdagsbøker med notater om det meste, oppfølging en til en skytter/trener, motivasjon, mediatakling…..
Den siste halvtimen brukte han til å fortelle en historie om en skytter han jobber med som pga en ulykke nå sitter i rullestol.

Hun har konstante smerter, nedsatt imunsystem, bruker «dynamitt» medisiner dagelig,
men har likevel mål om å bli best i bl.a Paraolympisk…
Historien var meget sterk, og mens Petter fortalte kunne man høre en knappenål falle, og snaut ett øye i salen var tørt.
Til tross for ekstreme smerter, sterk medisinering, masse tilpasninger av utstyr, og kontinuerlig oppfølging av leger,
gir hun ikke opp sine mål.
Den nærmest utenomjordiske innsattsen, ståpåviljen hun viser samt godt humør hun utstråler også på dager som ikke er gode,
er også egenskaper de beste funksjonsfriske toppidrettsutøverene våre må ha i denne idretten.

Sammenlignet med de fleste av oss som driver breddeidrett og er fornøyd med to til tre dager på skytebanen i uken,
Kan det være greit å vite at skal man nå sine mål (medalje i OL, VM, EM etc)
så må man nesten legge ned ett årsverk på banen (1000 til 1800 timer i året).

Litt på siden:
Skyteidretten sett under ett, har tatt ufattelig mye Gull og Heder hjem til Landet gjennem tidene.
Oslo Sportsskyttere (Landets eldste Sportsskytterklubb) har alene tatt hjem flere OL Gull en all annen sommeridrett til sammen gjennem tidene.
Det ligger altså mye historikk i veggene våre 🙂

Som vanlig blir det satt av litt tid til gruppearbeider/diskusjoner om aktuelle temaer.
Bl.a innkommende forslag fra kretser/klubber rundt i landet.
Skal ikke dra alt her, men tøtsje litt innpå.
Oppsumeringen fra NM på Ørlandet i år:
Selv mente arrangørklubben at sammenblandingen av Felt og Bane ikke hadde sammenheng med den noe lave deltagelsen.
De hadde også ideer om å flytte NM ut av fellesferien. Skytterene som deltok roste arrangemanget,
men var uenige med arrangørklubben. Å slo bl.a fast att å blande to så forskjellige grener i samme NM over 10-14 dager
er hovedgrunnen til lavere deltagelse totalsett i år.
Vi: Oslo Sportsskyttere har som regel med 12-15 mann hvert år, men pga ovennevnte valgte ingen å delta.
Det samme gikk igjen i flere av de andre klubbene.
Skal en klubb ha alle øvelsene på ett sted, var det unison enighet i gruppene om at grenene likevel må skilles,
eksempelvis samtlige Feltskytings grenene først for deretter ha Baneprogrammene fortløpende etterpå.

Litt mer på siden:
Ikke for å foregripe begivenhetenes gang (ikke vårt tema på konferansen), men tør nevne at Oslo Sportsskyttere
sammen med Bærum Pistolklubb og Oslo Pistolklubb snakker litt på kammerset om å søke å ha Spesialfelt NM
en av de nærmeste årene.
Arrangsjemanget vil da i så fall gå under fellesnavnet Feltløven (Sammarbeidsgruppen på Felt).
Og kanskje/håper vi også å få med oss OFS og NOP for å dra lasset.

En annen ting som ble diskutert var å se på antall NM øvelser.
Her var det mer en vanskelig å finne øvelser som kunne reduseres ned.
Slike temaer blir det lett å gå i navlebeskuer fellen og lete i grener man selv ikke er spesielt aktiv i.
På Bane og Luft er det pga internationale regler noen grener som må bestå .
I Felt ble Spesial-angrepet tilsynelatende av ihugga Baneskyttere.
Hos OSS som i de fleste andre klubbene skyter hovedsakelig over 90 % mest Felt,
og rekkruteringen, mangfollet og Særegenheten i grenen vil bli direkte skadelidende i å redusere antall øvelser,
og spesielt Spesial i Felt.
Vanskelig å spå, men vil nok tror Felt vil bestå som i dag.

I gruppen undertegnede var med i så vi på alternative reduksjoner.
Blant annet kunne det være naturlig og slå sammen Kvinner og Menn og redusere V-klassene fra tre til to.
Eksempelvis V-65 og V-75. Litt tidlig å konkludere enda.
I morgen skal gruppearbeidene diskuteres mer i plenum.

Utrolig nok får en vel si, så var det også i år kommet forslag om reduksjon i antall skudd fra 6 til 5 i Feltskyting.
Denne «ballen» trodde vi vel ærlig talt var lagt død for flere år siden.
Og de kunstige veggene som nærmest har forsvunnet mellom interessegruppene
i de to forskjellige grenene de siste årene hadde tilløp til å vokse igjen.
De fleste gruppene slik vi forstod det, tok derfor en rask avstemning i gruppene i stedet for å skape unødvendige problemstillinger.
Vi får krysse fingrene for att det er mange år til dette forslaget dukker opp igjen.
Bakgrunnen til forslaget skulle være sikkerhet og ønske om å tilpasse spesielle Banevåpen til Felt.
Argumentene mot går på at sikkerhetsakseptet ikke holder vann.
Banevåpen som eventuelt ikke egner seg til felt bør kanskje ikke benyttes i Felt.
Videre vil øvrige grøvre kalibre også bli skadelidende av dette. Da over 90% satser på Felt,
og kanskje det viktigste og tyngste argumentet:
Felt er Felt, og skyttere innen denne delen av Idretten ønsker «mer» Felt og mindre tilpassing til Bane.

Felt er hovedsakelig en noe mer National gren, og skulle vi delta i  Danmark
som har innført 5 skudd hovedsakelig pga innføring av luftvåpen i Feltløypa,
ja så får vi lade med fem skudd når vi gjester dem.

I morgen, tredje og siste dag blir det altså en del diskusjoner i plenum,
oppsummeringer og litt lunsh, før vi runder av.

Og helt til slutt:
Som heddingen sier dette var bitte litt fra den pågående Fagkonferansen Pistol 2016