Kjempebjørnekjeks er en giftig plante som ble innført på 1800 tallet
som en prydplante. For mer info gå inn på følgende link:
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1340/

På løvenskiold finner vi denne planten på
lerdubanen, hjortebanen og riflebanene.

Vi og vaktmesteren har årlig forsøkt å fjerne dette på Hjortebanen.
I år har NSF engasjert spesialister via naturvernforbundet
for å gå grundig til verks på nevnte baner med nødvendige midler
for å få utryddet utøyet.
Arbeidet starter førstkommende torsdag rundt Kl: 16:00
og tar banene fortløpende i tur og orden.

For å sikre best mulig resultat vil operasjonen gjentas
etter ca 14 dager.
Klubbene som disponerer banene er informert av NSF,
men informerer likevel her også, slik at flest mulig
av skytterene er forberedt på at banene vil bli
stengt den tid dette arbeidet pågår.

Kjempebjørnekjeks
Slik ser kjempebjørnekjeksen ut.