Juli er måneden de fleste har fri fra jobb og har avsatt tid til også andre aktiviteter en pistolskyting.
Det samme gjelder selvfølgelig for ill-sjelene i klubben som har opp til 300 dager på banen i løpet av ett år.

Dette innebærer at man selvfølgelig kan foreta egentrening, men at det ikke kan regnes med at klubbhuset er
åpent til de faste tidene.

De fleste av de aktive skytterene våre har også facebook konto.
Her ( Oslo Sportsskyttere ) vil tillitsvalgte med nøkkel til klubbhuset informere om når de eventuelt er på banen
for de som også ønsker litt sosialt samvær.
I tillegg til dette er det bare å bruke jungeltelefonen for de som ikke er på FB.

Ikke glem familien i ferien