Små justeringer i 7-FELTen

Små justeringer i 7-FELTen

Man skal være forsiktig med å forandre på det som fungerer optimalt.Likevel blir det noen mindre justeringer nå:Påmelding og pølsesalg vil fortsette som nå, i baren.For å frigjøre mer plass i stuen flyttes resultatservice til kontorethvor også utlån av våpen vil finne...