ÅRETS SKYTTERKONFERANSE DAG 1 (31.01.20)

NSF treffer blink igjen:
Med dette menes at de alltid klarer å treffe innertieren med valg av
aktuelle temaer, foredrag og diskusjoner.

I år var også NJFF og DFS reppresentert.
Vi får naturligvis ikke med oss alle tilbudene/foredragene, så må prioritere litt, nesten på samme måte som når man skal velge den beste twisten i posen.

Da vi nå har fått en ny våpenlov som snart trår i kraft og dette angår oss alle, var det naturlig å få med seg denne seansen.
Å som vi vel egentlig hadde lest oss opp til selv, så innebærer
ikke den nye loven så mange nye restriksjoner og innstramminger for oss konkuranseskyttere og jegere ut over litt symbolpolitikk ved forbud av noen utpekte våpen. Dette er også kjent fra før, så
drar ikke mer om det her nå.

Ett høydepunkt var når Lene Vågslid (Leder av Justiskomiteen på Stortinget) holdt ett lite foredrag om arbeidet rundt loven…
Hun var både jordnær og hadde et sundt forhold til både skøyteidretten og jakt. I tillegg fikk vi både stilt noen spørsmål og fått gode svar.
OSS stilte blant annet spørsmålet om kommiteen hadde dsikutert problemstillingen rundt Idrettsloven som er problematisk med hensyn til opplæring av nye skyttere før Politiet eventuelt tar en bakgrunnskjekk ved søknad om erverv av våpen tidligst etter seks mnd.
Dette var en problemstilling kommiteen ikke var klar over, men var glad for innspillet og lovet å ta det med seg tilbake til Stortinget/justiskomiteen.

På ett annet foredrag lærte vi mer om forurensning på både millitære og sivile skytebaner, hvor både FFI og andre forskere forklarte enkelt
rundt denne problematikken og hva forskningen har funnet ut, samt hvorledes de forskjellige tiltakene har og vil fungere.

Uansett om 2/3 av befolkningen skyter, har gjort det siden kruttet ble oppfunnet og det ikke kan påvises forhøyede blyverdier i skyttere kontra øvrig befolning, så har samfunns-fokuset nå altså kommet til blant annet bly og skytebaner.

Det positive er altså at det finnes «medisin» for selv de mest «forurensede» banene. Noen ekstremt kostbare, som kun forsvaret har råd til, til mere fornuftige og rimeligere løsninger som står mer i tråd med kost/nytteverdien og altså faktisk kan løse en del av de lokale forurensningene som har avrenning til utenfor bane områder.

Den siste seansen OSS rakk å få med oss i dag var klubbutvikling.
Her gjør NSF en kjempejobb ved å dra land og strand rundt i lande
og hjelper i gang mange skytterlag som enten er nyettablerte eller
trenger en vitamininsprøytning.

I tillegg til Skytterkonferansen hadde forbundet samtidig
rigget for en skyyttermesse på nabohotellet.
Denne er også åpen i morgen (lørdag) for de som har mulighet
til å ta seg en tur. (Bilettpris/dagpass Kr: 120,-)

Lene Vågslid-Leder Stortingets Justiskomite