Årets arrangører 2022: OSS og BJFF

Her en liten oppsummering fra årets Skytter Ting:
Selv om utdeling av hederstegn, årets ildsjel, årets klubb og
aller viktigst årets arrangør var det aller siste på agendaen i dag,
velger vi likevel å nevne dette først; for OSS sammen med BJFF
ble nemlig kåret til nettopp Årets arrangør 2022.

Vi regner med at delingen av denne prisen skyldes Tor Heiestad alene
som er både høyt og lavt og ikke bare som sikkert mange tror avholder
mange grisestevner samt årlig NM i Gris (villsvin) 50m og holder banen tipp topp til en hver tid. Han er også svert engasjert i BJFF med blant annet avholding av utallige stevner hvor BJFF er penneførende.

Om Tor Heiestad kan man enkelt si: Det er ingen over eller på siden av
hva han har oppnådd idrettsmessig og har og fortsatt legger ned av frivillighetsarbeide for klubben vår.
Vi har mange fantastiske mennesker i vår klubb som alene hadde kunnet bli årets ildsjel, og vår klubb med det store hjerte kunne også sikkert ha blitt
kåret i alle kattegoriene. At andre klubber får disse utmerkelsene forteller oss
at det er fantastisk mange gode klubber og ildsjeler landet rundt 😊

Det hadde selvfølgelig hvert ekstra stas om Tor selv på vegne av klubbene
kunne tatt imot velfortjent heder og ære på Tinget,
men som skjebnen skulle ha det til var han opptatt av å holde årets første Grisestevne nettopp i dag.
I skrivende stund tikket det nettopp inn resultater fra stevne, som vi
håper å legge legge ut i løpet av morgendagen.

Andre saker fra Tinget:

Dagen i dag har gått med til å gjennemgå samtlige saker som skal opp
til avstemning i morgen.
Samtlige av sakene (finnes på skyting.no) har vi blitt informert om og diskutert
i plenum. Skulle vel kanskje ha ønsket oss noen flere timer ekstra for å diskutert mer i grupper, men alt i alt har denne gjennemgangen vært produktiv og
lagt grunnlaget for mange om hvorledes hver enkelt stemmeberettigede
skal stemme i de forskjellige sakene i morgen.

Ett av temaene det ble satt av litt tid til var problematikken rundt
nyrekrutering av tillitsvalgte og kvinner i en idrett som er tuftet på frivillighet og dugnad og som det samtidig forventes at skal fylles av personer med føringer i loverket.
Å som det fremkom mellom linjene er kanskje kravene som stilles til sammensetning av styrer noe av problemet. Videre ble det påpekt at tidene har forandret seg parallelt med resten av samfunnet: Få har mulighet til å sette av flere titals timer i uken. Klubbarbeidet har blitt stadig mer omfattende administrativt med hensyn til kravene med å drive klubbvirksomhet ihht allerede nevnte problemstillinger.
Flere klubber forsøker nå som OSS å deligere en del dagligdagse oppgaver som eksempelvis utlån av våpen, vaffelsteking, arrangere stevner…
Det var også godt å høre noen som nevnte at det ikke er farlig å gi fra seg noe
av styringen i det daglige arbeidet som går utenfor selve styreverv, og at det er mennesklig, vanlig og kanskje litt fint å gjøre noen feil på veien.
Som kjent finnes det ingen gode ledere som ikke har gjort feil, og skal vi få frem nye i fremtiden så må vi fortsatt akseptere litt humper i veien.

Når det gjelder kvinner i klubbene, var det flere klubber som mente at jentene skulle slippe ut av kjøkkenet og komme seg mer på banen.
For OSS var dette som å høre en diskusjon fra 50 tallet.
Vår utfordring er i grunnen å rekruttere flere kvinner.
De vi har ser vi i hvertfall sjelden på kjøkkenet 😉

For øvrig er det artig å se at det stadig blir flere kvinner som representerer på Tinget.

Vi registrerer også i diskusjonene og sakene på godt og vondt blir mer og mer påvirket av politiske føringer i samfunnet. Eksempler på dette er hvilke ord man skal bruke på funksjonhemmede, forslag om navneendring på forbundet etc..

Alt blir dyrere i samfunnet, noe klubbene rundt om allerede har tatt konsekvensen av ved stadig økninger i kontigentene.
I år er det 8 år siden siste kontigentøkning i forbundet om man ser bort i fra
de øremerkede tilleggene som mange husker til Skytternytt og finansieringen av Rubic programmet. Styret har for å kunne opprettholde ett minimum aktivitetsnivå (som nå) derfor foreslått å øke kontigenten som vi alle betaler via medlemsskapet vårt med Kr: 100,-
og trolig vil forslaget i morgen også få ett tillegg ved at kontigenten ineksreguleres fremover i tid.

I morgen skal altså disse om flere saker opp til kvotering.

Med en aldri så liten klump i halsen mottar her formannen vår på vegne av OSS og BJFF det synlige tegnet på årets arrangørklubb.