I år var det mange som gikk fem på.

Både vi som klubb og Interjakt i Drammen har uavbrutt
fått både mailer, tekstmeldinger og telefoner av over
100 personer som som ønsket å benytte seg av tilbudet
om rikelig og billig ammunisjon.

Vi hadde ikke forutsett hvor mange som ville gå fem på,
så vi har derfor valgt å gå ut med denne demangtien.
Likevel vil vi samtidig gi en takk til Interjakt som
lot oss kjøre aprilsnarren fult ut, og beklager
merarbeidet de har hatt med dette i dag.

Aprilsnarr