For de som gikk glipp av den åpne høringen i Stortingets Justiskomté tirsdag 9. januar,
ligger det her en link:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=%2F2018%2FH264-full%2FHoeringssal1%2F01%2F09%2FHoeringssal1-20180109-105333.mp4&msid=387&dateid=10004121