Pga ekstremt lite leveranser av ammunisjon til Norge i fjor og varslet ytterligere reduserte leveranser
til landet inneværende år, har de fleste fått med seg at prisene har steget kraftig, spesielt på 9mm.
Situasjonen kan dessverre se ut til å bli langvarig.

For blandt annet å opprettholde tilbudet til våre nye medlemmer, har vi dessverre midlertidig måttet
stanse tilbudet om ammouttak ut over det som skal benyttes på treningene fortløpende.
Vi har de siste årene opparbeidet OSS et meget godt forhold til importør og forhandler,
og håper med de lovnader som er gitt, at vi skal klare å opprettholde normal aktivitet
ut over ovennevnte midlertidige innstramninger.

Når det gjelder cal 22, så har vi for tiden god tilgang, så kanskje er tiden nå inne for
å trene og/eller konkurrere noe mer i Fin-klassen 🙂