I tillegg til søppel etter turgåere, blir det også en del trefliser og gamle
skiver og stativer liggende som må ryddes opp.

Denne gangen ble det gjort rent bord bokstavelig talt.
Først en grovsortering: Søppel, hvert å ha, kanskje brukbart..
Etter hvert som iveren økte, gikk stadig mer i kategorien søppel.
Vaktmesteren setter opp en egen konteiner til dette.
OBS, det skal kun kastes trevirke i denne.