Adventstid og aktivitet på banene våre:

 Vi skulle så gjerne ha kunnet sakt at pandemien nå var over
og at alt var ved det gamle, men dessverre er ikke virkeligheten slik,
og med usikkerhet rundt stadig nye virusmutasjoner
har vi måttet velge å tone ned noe av den aktiviteten mange gleder seg til hvert år.

Dette er grunnen til at blant annet Dansk frokost og Grisens dag har blitt avlyst i år.

Myndighetene har så langt ikke dratt nevneverdig hardt i bremsen enda (ut over de tiltak vi hos OSS allerede har innført),
så vi håper og tror at vi denne gangen skal kunne fullføre
siste runde av årets 7-FELT førstkommende lørdag på en god og trygg måte med de smitteverntiltak som er innført.
Kan hende må vi ta ytterligere hensyn dersom situasjonen skulle
forandre seg.

OBS:
Husk at veien ned til pistolbanene er helt stengt på fredag 10.12.21
i forbindelse med veiarbeid.

Vi ønsker samtlige en fortsatt fredfylt god adventstid.