Ja i morgen (10/12-2016)
går årets siste runde
av 7-FELTen av stabelen.

Vi regner med bra trøkk fra tidlig
morgen (ca Kl: 08:30) til siste
lag (Lag Nr: 7) eller senest Kl: 13:00.
At vi må redusere til kun syv lag, har sammenheng
med at vi tilstreber å være klare med premie
utdelingen Kl: 15:00

Vi er også litt avhengig av at to-tre
mann kan lede et lag eller tre hver.
Om du tilfeldigvis skyter for en
annen klubb og vil lede ett lag
så tas det selvfølgelig
imot med takk.

Etter at siste lag har skutt, og banen ryddet,
vil det bli mulighet for de som har lyst,
mulighet til å delta på vinskyting:
For Kr: 20,- får du mulighet til å skyte
seks skudd mot tråden som holder
en vinflaske. Ryker tråden faller vinen
ned i en bøtte med vann, og du beholder
vinen.
Vinskytingen foregår til vi ikke har mer vin igjen,
eller det er klart for premieutdelingen.