Det blir premieutdeling på siste runde av 7-FELTen.

Siste lag går derfor ut ca Kl: 12:10, slik at premieutdelingen
kan skje rundt Kl: 13:30.
For de som ønsker å skyte mange grener bør møte tidlig,
vi starter Kl: 08:00 eller når vi har minimum 07 skyttere på første laget.
Fint om vi får litt ekstra standplasshjelp, slik at vi kan føre litt resultater
innimellom.

Ventetiden fra siste lag har skutt til premieutdelingen
benyttes til å rydde banen samt at vi arrangerer litt vinskyting.
For Kr: 20,- kan man skyte 6 skudd mot en snor på ca 10 meters avstand.
Ryker snoren faller vinen ned i en bøtte med vann og man beholder vinen.
Det er kjøpt inn tre vinflasker og regner med at
et par tre heldige kan få med seg en hjem.