Med de siste dagenes oppdateringer av Covid-19 programmet ble
det Lars som ble førstemann til å sprengte 2600 poeng grensen.
Å fortsatt er det skyttere ute på banen 🙂

Som kjent må vi fortsatt holde klubbhuset stengt, men i dag gjorde vi
et lite unntak for en skytter som hadde kommet over århundrets
våpenkupp han gjerne skulle ha litt hjelp til selve søknaden om
erverv av våpen..

Til tross for at vi er skyttere med noe nedsatt hørsel og måtte holde
fire meters avstand, kom vi i mål, og våpensøknaden er allerede
lagt i nærmeste postkasse.

For de som ikke har skutt Covid-19 programmet så finnes dette
i skiveboden. Det ligger kulepenn i skiveboden,
men pga kunden så anbefales å ha med seg en vanlig
blyant.

PS: Selv om det er relativt høy aktivitet, har vi enda ikke
nådd grensen på inntil 10 skyttere (to meters regelen)
på banen samtidig, så det er bare å komme å skyte når det passer.

Her er oppdaterte/innkommede resultater på Covid-19 Programmet.
Søknad om erverv av våpen, ikke bare en lek.