I år rettes mye av fokuset vedrørende vedlikehold,
oppgradering samt fremtidsrettede tiltak på Hjortebanen.

Vi har allerede startet lørdagsåpen bane gjennem vinteren,
og det første tiltaket med tanke på trivsel, miljø og
enøktiltak ble montering av varmepumpe som ble
ferdigstilt.i dag.

Den nye varmepumpen produserer dobbelt så mye varme
som de gamle panelovnene med betydelig lavere energibehov
og vil klare å løfte romtemperaturen fra ca 12 grader til 23 grader på
ca 10-15 minutter, litt avhengig av utetemperaturen.

Så allerede i morgen 27/1-24 vil vi oppleve den gode lune
varmen i klubbhuset vårt på Hjorten 🙂

Øvrige oppgraderinger og tiltak kommer vi tilbake til ut over året.

Varmepumpe Hjortebanen 25.01.2024