Som mange har fått med seg viste Kong Vinter seg fra den
grimme siden i natt med enorme snømengder, og midt
under Politiets trening på pistolbanene et par timer før
våre snøryddemannskaper (medlemmer) hadde
rukket å komme seg fra jobben gikk katastrofe-
alarmen. Først røyk taket over OSS sine skivestativer,
og en halvtime etter gikk også OPK sitt i bakken med et
brak.

Oslo Sportsskytteres Pistolbane

Å hva gjør OSS når alarmen går?
Jo vi handler: Olav har sittet i telefoner
i timevis bl.a påbegynt arbeidet med
forsikringsselskapet.
Og ekstra snørydder redskaper ble skaffet i en fei.

Vi så raskt at dette ikke var en ren dugnadsjobb,
her må tyngre skyts til, skal vi klare å rydde
banene samt få på plass rammeverket før neste helg og
7-FELTen.
Tangen vår fantastiske vaktmester og entreprenør
på Løvenskilod legger andre arbeidsoppgaver
til side og går løs med traktor, gravemaskin
og lastebil på mandag.

Så til samtlige av de 20 oppmøtte som kom
ilende til for å hjelpe i kveld og ryddet
ned nærmere 400 m3 snø fra standplasstaket.
1000 takk for hjelpen.

Foreløpig plan om alt går som det skal,
blir ett lite sammarbeidsprojekt neste
torsdag hvor banen forhåpentlig er
ryddet, materialer på plass, slik at
vi på et par tre kveldstimer har fått
på plass nytt skivestativ.