Heldigvis var det lov å skyte i dag syntes nok mange
som hadde gledet seg til en helg med sol og varme
ute på skytebanene, for skjelden er parkeringsplassene
smekk fulle Kl: 10:00 på en lørdag.

I dag var det befaring på Grisebanen i forbindelse med
at standplasshuset fortsetter å synke i myra.
Noe som har forverret seg betydelig det siste året ifb med den nye rensedammen
som nå har medført litt andre forhold på vanntrykket i myra.

Som alle vet står oppgradering av standplasshuset fortsatt på budskjettet,
men som middlertidig er stoppet i hovedsak av politiske grunner.
Vi kan ikke vente uendlig lenge i håp om at flokene skal løse seg av seg selv
så vi besluttet derfor i dag nok en gang å heve standplasshuset som ett straks tiltak.
I tillegg må det ettableres nye plattinger på hver side av klubbhuset
samt utskifting av trappen opp til klubbhuset.

Vi håper å iverksette tiltaket i løpet av kort tid.

Annet:
Coved-19 programmet som har sikret mange nødvendig god trening og
klubbstevneaktivitet utført som egentrening har hvert en suksse og
flere våpensøknader har som er godkjent og vi kjenner til har
blitt godkjent nettopp pga denne/nok aktivitet.

Fordi det fortsatt er smittevernrestriksjoner som hindrer
normal aktivitet, tenker vi det er naturlig at de som fortsatt har glede
av programmet fortsatt kan sende inn resultatene for
registrering av aktivitet.
Fra 02.05 til 30.07 starter vi derfor med blanke resultatark.

Her er siste oppdaterte resultater fra Coved-19 programmet: