Kontaktskjema

3 + 7 =

Kontaktinformasjon for Oslo Sportsskyttere

 

Alle henvendelser om ditt medlemskap, spørsmål om klubben, oppsigelse av medlemskap og anmodninger til klubbens administrasjon eller styre skal benytte “Kontaktskjema” eller adressene på denne siden.

 


 

Kontaktpersoner i klubben

 

Org.nr.: 983 986 625

 

KLUBBLEDER:

 

Bjarne Themsen                         

 

NESTLEDER:

 

Olav Handeland                   47377315

 

(Medlemsansvarlig)

 

SEKRETÆR:

 

Thore Brast                post@oslosportsskyttere.no

 

IT/Data/Nettside:

 

Ivar Årnes (ivar.arnes@alvarin.no)               93448275

 

Gunnar Michelsen (gunnar@getmail.no)      93000726

 

____________________________________

 

HJORT:

 

Grenleder Tor Fleime                                 90863642

 

Jaktprøver

 

Per Wiik (perwii@online.no)                        41664602

 

Morten Olsen (morten.olsen@getmail.no)  91345830

 

____________________________________

 

PISTOL:

 

Grenleder  Øivind Friis  (post@oslosportsskyttere.no)      90860721 

 

Kontaktes via E-post    (pistol@oslosportsskyttere.no)

 

SU-kontakt               Thore Brast                48295815

 

Juniorkontakt          Øivind Friis                Se over !

 

Klubbhus                  Eirik Rudsar              99248442                  

 

Sikkerhetskurs         Bjarne Themsen      Se over !

 

____________________________________

 

VILLSVIN:

 

Grenleder Tor Heiestad   (tor.heiestad@gmail.com)      91789450

 

Ankerveien 152, 0757 Oslo     (villsvin@oslosportsskyttere.no)

 

Juniorkontakt          Tor Heiestad        91789450

 

Svein O. Christensen     90689565

 

Tor Fleime      90863642