Ordinært årsmøte i OSS

Ordinært årsmøte i OSS

Det avholdes ordinært årsmøte onsdag 16. mars 2016 kl. 1900 i ADM-huset på lerduebanen på Løvenskiold Dagsorden Godkjenning av stemmeberettigede. Godkjenne innkalling, saksliste. Valg av dirigent samt referent og 2 personer til å underskrive protokollen sammen med...