Rot i skivebodene på Pistolbanen

Rot i skivebodene på Pistolbanen

Ble litt trist når jeg kom ut i skivebodene i dag. Til tross for tydelige skilt, nærmest fløt det av gamle skivelapper, istykkerskutte rammer, blandet Banemateriell og Feltmateriell. Da vi ikke har noen lønnede vaktmestere på banen, minner vi om følgende: Etter...